1. Taraflar

1.1. www.elitticaret.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten sezgin a. Şahıs şirketi atatürk mah. boztepe sk n.26  k.çekmece / İSTANBUL adresinde mukim Sözleşmede bundan sonra SATICI olarak adlandırılacaktır.

1.2. Müşteri olarak www.elitticaret.net internet sitesine üye olan kişidir. Adres ve iletişim bilgileri olarak, müşterinin www.elitticaret sitesine üye olurken belirtmiş olduğu bilgiler esas alınır. Sözlemede bundan sonra ALICI olarak adlandırılacaktır.

2. Mesafeli Satış Sözleşmesinin Konusu

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu SATICI’nın sahip olduğu www.elitticaret.net  internet sitesiden ALICI’nın internet ortamında siparişini ( e-ticaret) geçtiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ilgili ürünün satışı ve teslimat işlemleri ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. ALICI,  www.elitticaret.net sitesinden üye olup satın aldığı ürün veya ürünlerin kendi siparişine istinaden üretiminin yapıldığını; üretim sonunda ortaya çıkan ürünü üretime dayalı ayıplar/kusurlar dışında beğenmediği gerekçesiyle iade edemeyeceğini; SATICI'nın ünvan, isim, telefon, açık adres ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, ödeme sekli, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına ( e-ticaret sitesinde ) uygun şekilde SATICI tarafından eksiksiz bir şekilde bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünün siparişini verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Sipariş onaylandığında  ALICI işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tüm maddelerini kabul etmiş sayılır.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. ALICI'nın özel talepleri ve istekleri doğrultusunda üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen bir ÜRÜN söz konusu olduğunda ve genel olarak ÜRÜN kullanıldığında ya da ÜRÜNLER ambalajından çıkarıldığında; üretime dayalı ayıplar/kusurlar dışında; ALICI cayma hakkını kullanamaz. 

3.2. www.elitticaret.net internet sitesinden elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.  Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.

3.3. https://www.elitticaret.net sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen ürün siparişi üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.  SATICI teknik sorunlar nedeniyle ortaya çıkan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Sipariş edilmiş olan ürünün peşin fiyatı faturada belirtilmiştir.

3.4. Sipariş edilen ürün, ALICI'nın internet sitesi üzerinden belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç  30 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir. 

3.5. Sipariş edilen ürün, ALICI'dan başka bir kişiye veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 

3.6. ALICI, sipariş etmiş olduğu ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve sipariş edilen üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve ilgili kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halinde, SATICI sorumluluk kabul etmeyeceğini beyan etmektedir. 

3.7. ALICI tarafından sipariş edilen ürünün teslimatı sırasında SATICI'nın talebi durumunda ALICI işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin yazdırılmış bir örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması halinde sipariş etmiş olduğu ürünün teslimatı yapılmayabilir. arttablo.com internet sitesinden alışveriş esnasında ALICI tarafından onaylanan Mesafeli Satış Sözleşmesi her durumda yeterli ve geçerlidir. 

3.8. ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı bir şekilde belirtilmemiş ise, sipariş etmiş olduğu ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce, sipariş edilmiş olan ürün bedeli SATICI'ya ödenmediği durumlarda, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve sipariş edilmiş olan ürünü teslim etmeme hakkına sahiptir.

3.9. Sipariş edilmiş olan ürünün ALICI'ya tesliminden sonra herhangi bir nedenden dolayı, işlem yapılmış olan kredi kartının ait olduğu banka / finansman kurumunun sipariş edilmiş olan ürün tutarını SATICI'ya ödememesi durumunda, teslim alınmış olan ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm masrafları ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; finansman kuruluşları ve bankalar gibi taksit kart, kredi kartı v.b. veren kurumlarca sağlanan  taksitli / vadeli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu şartlarda gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ürün satışları işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan durumlardaki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi durumunda sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tamamının temerrüt faizi ile beraber ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir. 

3.10. Sipaiş edilmiş ürünün normal satış koşulları haricinde, olağanüstü durumlar (deprem, sel, hava muhalefeti, yangın gibi) sebebi ile 30 günlük süre zarfında teslimatının gerçekleştirilememesi ve gecikme süresinin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI ürün teslimatı ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu gibi durumlarda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum geçinceye kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde sipariş edilmiş olan ürünün bedeli tahsil edilmiş ise iptal tarihinden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ile yapılmış olan ödemelerde ise iade işlemi de ALICI'nın kredi kartına iade sureti ile yapılır. 

3.11. ALICI, sipariş etmiş olduğu ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin giriş kısmındaki '' Taraflar" bölümünde belirtilen SATICI'nın ileşitim kanalları vasıtasıyla SATICI'ya bildirebilir. 

4. Cayma Hakkı 

4.1. ALICI'nın özel talepleri ve istekleri doğrultusunda üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen bir ÜRÜN söz konusu olduğunda ,ALICI  bu tarz kişiye özel üretilmilş ürünler için cayma hakkını kullanamaz. 

4.2. ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 4.1. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
 

5. Yetkili Mahkeme

5.1. YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

6. Yürürlük

6.1. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Tarih: .. / .. / 201..

 

 

Site Ek Bilgidir.

Kanvas Tablo, Yağlıboya Tablo ve Dekorasyon

İletişime Geçiniz

ELİT TİCARET ve ELİT TABLO olarak Kanvas ve Yağlıboya Tabloları. Kanvas Tablo Satışı ve Yağlı Boya Tablo Satışı . Tablo İmalatı ve Toptan Tablocu . Çerçeveli Tablo , Resim Atölyesi , Ressam Tuvalleri , Photography , Boya Atölyesi , Şovale , Art , Photographer hizmetleri sağlamaktayız.

Neden Bİzi Seçmelisiniz?

Tablo üretim sürecini A dan Z ye kendi bünyemizde sağlıyoruz. Müşterilerimize ve çalışanlarımıza bir aile sıcaklığıyla yaklaşıp, para kazanmaktan ziyade insanların dostluğunu kazanmaya çalışıyoruz. .

Kimler Bizi Seçmeli?

Tecrübeli ve işini oldukça seven çalışma arkadaşlarımızla birlikte, bizimle çalışan firmalara sektörde fark yaratması ve rakiplerinin önüne geçmesi için bir fırsat tanıyoruz. Müşterilerimize geniş ürün yelpazesiyle Demonte Tablo fırsatını sunuyoruz. Çeşit sağlayacak ölçüler ile ev ve iş yerlerine renk katıyoruz.

Hedeflerimiz Neler?

Hedeflerimize ulaşmamız, tek bir müşterimizin bile memnuniyetsiz ayrılmaması için elimizden geleni yapmak ve işlerimizde müşterilerimizin kalitesini ortaya koymakla mümkündür.

ELİT TABLO
Çok uzun yıllar aynı renk, ışık ve doku kalitesini korumaktadır

Birinci sınıf kaliteyi en uygun fiyata satın almanız için her zaman en uygun fiyat garantisi sunuyoruz.

Ultra Çözünürlüklü Baskı
Makina parkurumuzda bulunan tüm yüksek çözünürlüklü dijital baskı makinaları 2020 ve 2021 modeldir. 

Kaliteli Üretim
A'dan Z'ye birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı ürünlerde, %100 müşteri memnuniyeti birinci önceliğimizdir

Tablo imlatı
Monte Demonte 

30X30
30X90
30X45
40X60
50X70 ÖZEL PARLAK TAŞ BASKILI 
50X70
60X90
60X60
80X80
90X120
70X100
100X100
60X120
40X120
65X150
60X120
80X180

☆FARKLI ÖLÇÜLER İLE İŞYERİNİZE ÇEŞİT KATALIM☆

☆ELİMİZDEKİ MUAZZAM GALERİDEN TOPLU OLARAK BASIYORUZ☆

☆RENK ATMASI YAŞAMAZSINIZ☆
☆KOLAY SİLİNEBİLİR☆
☆ÖZEL ASKI APARATI☆
☆ÖZEL JELATİN PAKETLEME☆
☆KÖŞELİK KORUYUCU APARATI☆
☆ÖZEL BİLGİ ETİKETİ VE BARKOD☆

İTHAL KANVAS YURTDIŞI KUMAŞ
ÖZEL PARLAK TAŞ BASKILI 
☆FARKLI ÖLÇÜLER İLE İŞYERİNİZE ÇEŞİT KATALIM☆

☆ELİMİZDEKİ MUAZZAM GALERİDEN TOPLU OLARAK BASIYORUZ☆

☆RENK ATMASI YAŞAMAZSINIZ☆
☆KOLAY SİLİNEBİLİR☆
☆ÖZEL ASKI APARATI☆
☆ÖZEL JELATİN PAKETLEME☆
☆KÖŞELİK KORUYUCU APARATI☆
☆ÖZEL BİLGİ ETİKETİ VE BARKOD☆

TABLO İMALAT TARAFIMIZA AİTTİR

30*30
30*90
30*45
40*60
50*70 ÖZEL PARLAK TAŞ BASKILI Işıltılı tablolar
50*70
60*90
60*60
80*80
90*120
70*100
100*100
60*120
40*120
65*150
60*120
80*180

#photography #tablouretim #tablolar #tablomodelleri #tabloüretim #KANVASKUMAŞ #kanvastablo #kanvas #tablomodelleri #europe #design #özeltablo #çerçevelitablo #ressam #yağlıboya #guajboya #palet #fırça #boyaatölyesi #resimatölyesi #face #painting #painting???? #paint #canvas #resimkursu #yağlıboya #tablo #tuval #şovale , tablocu , tablolar , Toptan tablo , trendyol tablo , n11 tablo , hepsiburada tablo , gittigidiyor tablo , Baskı, Retro & Vintage. Harita Kanvas Tablo Modelleri ile Premium Kaliteye Ulaşın. Kanvas Tablo Modelleri ile Ev & Ofis Farketmeksizin Duvarlarınıza Hayat Verin. Retro & Vintage Kanvas. 

Tablo Çeşitleri

Kanvas tablo modelleri tasarım ve dizayna göre değişmektedir. Kanvas tablo çeşitleri farklı zevk ve stillere uygun olacak farklılıkta tasarlanmaktadır. Buna göre:

· Modern kanvas tasarımı,
· Etnik kanvas tasarımlar,
· Eskitme özellikte kanvas tablolar,
· Kişiye özel kanvas tablo modelleri,
· Doğa motifleri,
· Portreler,
· Soyut kanvas modelleri olarak sayılabilir.

Kanvas Modelleri Nelerdir?
Kanvas tablo modelleri birbirinden farklı şekilde tasarlanmaktadır.5 parçalı kanvas tablo modellerinden rustik yapısıyla dikkat çeken 3 parçalı kanvas tablo çeşitlerine kadar farklı modeller arasından seçim yapabilirsiniz. Özellikle tercih edilen modeller:

· Çerçeveli kanvas tablo modelleri
· Cam baskı kanvas tablolar
· İşlemeli kanvas tablo modelleri
· Kabartmalı tablo modelleri
· Parçalı kanvas modelleri,
· Ahşap kanvas modeller,
· Petek kanvas modelleri
· Oval kanvas tablolar,
· Ünlü ressam tabloları,
· Soyut modeller,
· İstanbul tabloları,
· Kadın ve portre tabloları,
· Dünya haritası tabloları,
· Atatürk tabloları olarak özetlenebilir.

Tercih edeceğinz tüm tablolarımız A kalitesinde sizlere sunulmaktadır. Farklı renk, yapı, boyut ve tarz çeşitleri arasından sizin için en uygun olanı satın alabilirsiniz. Özellikle dev kanvas tablo çeşitleri ile eviniz ya da iş yeriniz için mükemmel bir tasarım dokunuşunu yapabilirsiniz. Bu tabloları farklı aydınlatma yöntemleri canlandırmanız da mümkün.

Dev Kanvas Tablo Modelleri Nelerdir?

Dev kanvas tablolar farklı tasarımlarla üretilmektedir. Kanvas tablo tasarımı oldukça titizlik isteyen dekoratif alanlardan biridir. Kalite bakımından düşük olan kanvas tablolar, evin tasarımında oldukça düşük etkiler yaratacaktır. Bununla beraber dev kanvas tablo seçimi yapacaksanız, görselliğin yüksek olmasına ve çözünürlüğün yüksek olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Kanvas tablo çeşitleri ve kullanım alanları ise:

· Özellikle devasa kanvas tablolar için iş yerleri, müstakil evler ya da kişisel ofisler tercih edilmektedir.

· Devasa kanvas tablolar için bir duvarı ayırmanız gerekmektedir. Duvarın rengi, yapısı ve tasarımı buna göre belirlenir.

· Aynı zamanda dev kanvaslar tüm odanın tasarımı için de belirleyici olacaktır. Bundan dolayı da tasarımların ve kalitesinin en ideal seviyede olması önemlidir.

Kanvas Tablo Çeşitleri Nasıl Seçilmeli?

Kanvas tablo çeşitlerinde seçim yaparken tüm odanın ve evin temasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Odanın tasarımı ve genişliğini tercih edeceğiniz tablo boyutuna karar vermeniz için önemlidir. Özellikle geniş duvarlar için parçalı tablo seçeneklerine göz atabilirsiniz. Sitemiz üzerinden tercih edebileceğiniz kanvas tablo modellerini seçerken şu ipuçlarını kullanabilirsiniz:

· Özellikle salon için tercih edeceğiniz kanvasları tv arkasında, yemek masasının konumuna ya da koltuk takımı arkasına kullanabilirsiniz. Bu kanvasların mutlaka mobilyalar ile renk uyumu olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

· Aşırı zıt renkler çoğu zaman uyum sağlamayacaktır. Şayet duvar siyah ise, bu noktada beyaz bir kanvas ya da tam tersini seçebilirsiniz.

· Ancak mobilyalar sarı gibi iddialı renklerdeyse tabloların mor, turuncu ya da kırmızı olması konusunda dikkatli seçimler yapmanız gerekecektir.

Kanvas Tablo Fiyatları Nedir?

Kanvas tabloların fiyatları için sitemiz üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Farklı fiyat seçenekleri ile sizin için en uygun kanvas tabloyu bulabilirsiniz. Kanvas tablo çeşitleri arasından seçim yaparken:

· Şayet eviniz klasik ve şık şekilde tasarlanmışsa kadın ve portre modellerini tercih edebilirsiniz.

· Modern şekilde tasarlanmış eşyalarınız varsa özellikle soyut kanvas tablo modellerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.

· Rustik tasarımlar için rustik tablo modelleri arasından seçim yapmanız en doğrusu olacaktır.

· Farklı tarzların birleşimi konusunda çok iddialı olmayan tablo seçimleri de her zaman uyumlu olacaktır.

Etiketler: kanvas tablo çeşitleri,kanvastablo,kanvas tablolar


Teklif almak için hemen bizi arayın : 0537 777 73 04

WhatsApp
//